Asbesti ja haitta-ainekartoitukset

Asbesti ja haitta-ainekartoitukset

Terveydelle ja ympäristölle vaarallisia aineita kuten asbesti, kreosootti (kivihiilipiki), PCB-yhdisteet, öljyt ja raskasmetallit kuten lyijy, on käytetty rakennuksissa jopa vuoteen 1994 saakka. Suomen lainsäädäntö velvoittaa kartoittamaan haitalliset aineet ja päävastuu kartoittamisen teettämisestä on kiinteistön omistajalla. Kiinteistön omistajan tulee vastata rakennuksessa käytettyjen rakennusmateriaalien sekä käytössä olevien laitteiden sisältämien aineiden tunnistamisesta ja asianmukaisten toimintojen suorittamisesta, jotta vaaralliset aineet eivät joudu ympäristöön tai aiheuta terveydellistä vaaraa kenellekään.

Asbesti ja haitta-ainekartoituksessa:

 • Kartoitetaan eri haitta-aineiden määrät, laadut ja esiintymisalueet
 • Arvioidaan haitallisten aineiden aiheuttamaa altistumisriskiä rakennuksen käytön aikana
 • Arvioidaan haitallisten aineiden aiheuttamaa terveysriskiä rakentamisen ja korjaustöiden aikana
 • Annetaan purettavalle jätteelle jäteluokitus 

Asbesti ja haitta-ainekartoitus tulee teettää aina ennen korjaus- tai purkutöitä hyvissä ajoin, jotta osataan varautua haitta-aineista aiheutuviin mahdollisiin lisäkustannuksiin, aikataulun viivästyksiin, sekä tärkeimpänä ihmisten ja ympäristön altistumiselta terveydelle vaarallisille aineille.

Milloin asbesti ja haitta-ainekartoitus tulee teettää?

Kun olet aloittamassa:

 • Linjasaneerauksen
 • Kylpyhuoneremontin
 • Keittiöremontin
 • Julkisivu- tai parvekesaneerauksen

Kun suunnittelet:

 • Sisäilmaongelmien selvittämistä
 • Vesikaton korjausta
 • Teknisten tilojen, ullakkojen ja kellaritilojen käyttötarkoituksen muutosta
 • Rakennuksen purkua

Akkreditoitu laboratorio

Käytämme ainoastaan akkreditoituja laboratorioita näytteiden analysointiin. Kumppaniverkostomme kautta takaamme parhaan ja luotettavimman tulosten laadun. Meille turvallisuus  on kaikki kaikessa ja vain toimimalla näin voimme taata palvelumme laadun.

  ValvoPlan Oy
Sahaajankatu 19, 00880 Helsinki
Y-tunnus 2917118-8
myynti.valvoplan@valvoplan.fi

Rekisteriseloste