Puhdasilmanäytteet  

Puhdasilmanäytteet

Mikäli purettavista materiaaleista löytyy kartoituksen yhteydessä asbestia tai haitta-aineita, on purku tehtävä haitta-ainepurkuna. Tila, josta haitta-aineet on purettu, on todettava puhtaaksi ennen osastoinnin purkua. Puhtaaksi toteaminen tehdään puhdasilmanäytteellä, jossa tutkitaan tilassa olevan ilman asbestipitoisuus. Mikäli osastoinnin sisältä ilmasta löytyy raja-arvon ylittävä määrä asbestikuituja, tilat on siivottava uudelleen ja mittaus uusittava.

Valtioneuvoston asetuksen 798/2015 mukaan tilan katsotaan olevan puhdas, kun ilman asbestikuitupitoisuus ei ylitä ohjearvoa 0,01 kuitua/ cm³.

ValvoPlan Oy toimii rakennuttajan tai purkutyöstä vastaavan urakoitsijan riippumattomana kumppanina puhdasilmanäytteiden ottamisessa ja analysoinnissa, turvaten näin sekä työntekijöiden että asukkaiden tai tilojen käyttäjien turvallisuuden. Puhdasilmanäytteiden analysoinnissa kumppaneinamme on ainoastaan FINAS-akkreditoituja laboratorioita.

 

  ValvoPlan Oy
Sahaajankatu 19, 00880 Helsinki
Y-tunnus 2917118-8
myynti.valvoplan@valvoplan.fi

Rekisteriseloste