Puhdasilmanäytteet  

Puhdasilmanäytteet

Mikäli purettavista materiaaleista löytyy kartoituksen yhteydessä haitta- aineita, on purku tehtävä haitta- ainepurkuna. Tila, josta haitta- aineet on purettu, on todettava puhtaaksi ennen osastoinnin purkua. Puhtaaksi toteaminen tehdään puhdasilmanäytteellä, jossa tutkitaan tilassa olevan ilman asbestipitoisuus. Mikäli osastoinnin sisältä ilmasta löytyy raja- arvon ylittävä määrä asbestikuituja, tilat on siivottava uudelleen ja mittaus uusittava.

Valtioneuvoston asetuksen 798/2015 mukaan tilan katsotaan olevan puhdas, kun ilman asbestikuitupitoisuus ei ylitä ohjearvoa 0,01 kuitua/ cm³.

ValvoPlan Oy toimii rakennuttajan tai purkutyöstä vastaavan urakoitsijan riippumattomana kumppanina puhdasilmanäytteiden ottamisessa ja analysoinnissa, turvaten näin sekä työntekijöiden että asukkaiden tai tilojen käyttäjien turvallisuuden. Puhdasilmanäytteiden analysoinnissa kumppaneinamme on ainoastaan akkreditoituja laboratorioita.

 

  ValvoPlan Oy
Sahaajankatu 19, 00880 Helsinki
Y-tunnus 2917118-8
myynti.valvoplan@valvoplan.fi

Rekisteriseloste